•  року
  • --
  • :
  • --
menu

Просвітницька діяльність

ПЕРЕЛІК ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ ФЛОРИ ТА ФАУНИ НА ТЕРИТОРІЇ ДП "ВИЩЕДУБЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП"

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор лісгоспу

­­­­­­_____________Головецький М.П.

 

Перелік рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, що зустрічаються на території ДП «Вищедубечанський лісгосп»

 

Флора

Занесені до європейського Червоного списку:

Козельці українськіTragopogon ucrainicus Artemcz.   (рідкісний вид)

 

Рослини занесені до Червоної книги України:

Ведмежа цибуля (черемша) - Allium ursinum;

Зозулині черевички справжні - Cypripedium calceolus L

Коручка чемерниковидна  - Epipactis helleborine

Пальчатокорінник м'ясочервоний - Dactylorhiza incarnata (L.)

Пальчатокорінник травневий - Dactylorhiza majalis

Любка дволиста -  Platanthera bifolia

Сальвінія плаваюча або Сальвінія плавуча - Salvinia natans 

Верба́ розмариноли́ста - Salix rosmarinifolia (рідкісний вид, занесений до Списків рідкісних рослин Закарпатської та Сумської областей України).

Фауна

 Занесені до Червоної книги України:

Дозорець-імператор - Anax imperator

Кордулегастер кільчастий -Cordulegaster boltonii

Стрічкарка велика червона -  Catocala dilecta

Стрічкарка блакитна - Catocala fraxini

Джміль яскравий - Bombus pomorum

Косатець Махаон - Papilio machaon

Вусач пахучий мускусний -  Aromia moschata

Вечірниця дозірна, або руда  - Nyctalus noctula

Вухань звичайний, Вухань бурий - Plecotus auritus

Нічниця водяна або нічниця Добантона - Myotis daubentonii

Мідянка звичайна -  Coronella austriaca

Горноста́й (лат. Mustela erminea 

Лось звичайний або європейський - Alces alces

Рись звичайна або Рись євразійська - Lynx lynx  

Сова болотяна - Asio flammeus

Підорлик малий - Aquila pomarina

Шуліка чорний - Milvus migrans

Шуліка рудий - Milvus milvus

Орлан-білохвіст - Haliaeetus albicilla 

Тетерук - Tetrao tetrix

Лелека чорний - Ciconia nigra

Журавель сірий - Grus grus

Змієїд, красун - Circaetus gallicus

 

Перебувають під охороною міжнародної Червоної книги (МСОП):

Жаба прудка - Rana dalmatina

Нічниця ставкова, лилик ставковий - Myotis dasycneme

Тритон гребінчастий або гребенястий - Triturus cristatus 

Кумка жовточерева - Bombina variegata

Кумка червоночерева - Bombina bombina

Райка деревна, або звичайна - Hyla arborea 

Часничниця звичайна, або землянка звичайна - Pelobates fuscus

Ропуха зелена - Pseudepidalea viridis

Жаба гостроморда - Rana arvalis

Сова вухата - Asio otus (з найменшим ризиком)

Я́струб великий - Accipiter gentilis (з найменшим ризиком, знаходиться під охороною).

Під захистом Бернської конвенції:

Ящірка прудка - Lacerta agilis (вважається зникаючим видом, в Україніє є численним видом)

Болотна черепаха європейська - Emys orbicularis

Канюк звичайний - Buteo buteo

Жовна чорна, або дятел чорний - Dryocopus martius

Кропив'янка рябогруда, славка яструбина - Sylvia nisoria

Сорокопуд терновий, або сорокопуд-жулан - Lanius collurio

Куниця кам'яна, або куна хатня, або біло душка - Martes foina

Но́рка - Lutreola

Тхір чорний - Mustela putorius

 

 

Головний лісничий                                                                           Шиян А.І.

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор лісгоспу

____________Головецький М.П.

21 травня 2019 р.

 

План

виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин по ДП «Вищедубечанський лісгосп» на 2019 рік

п/п

Назва заходу виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів

Заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів

Хто проводить

1

Проведення моніторингу існуючих об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)

Прохідні рубки та суцільні рубання не проводяться.

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони

2

Проведення обстеження земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування на 2020 рік. При виявленні виділяються ключові біотопи і об’єкти, згідно переліку ключових біотопів і об’єктів та їх опису.

Збереження ключових біотопів і об’єктів. При виявлені гнізда хижих птахів занесених до Червоної книги України (радіусом 500 м.), та чорного лелеки(радіусом 1000 м.), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 м.) виділяється охоронна зона.

Спеціалісти лісгоспу, лісничі, зацікавлені сторони

3

Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності.

На картах, схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі види та біотопи.

Спеціалісти лісгоспу

4

Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин та тварин

 

Адміністрація

 

Головний лісничий                                                                  Шиян А.І.

 

 

 

 

 

Характерні і виявлені житла рідкісних і зникаючих видів флори і фауни , що зустрічаються на території ДП «Вищедубечанський лісгосп»

Назва виду

Де знайдений (лісництво, кв., виділ)

1

Ведмежа цибуля (черемша) - Allium ursinum

Північне кв.12 вид.6; кв.25 вид.8;

Гутівське кв. 65 вид. 6; кв. 60 вид.12; Довгобродівське кв. 114 вид. 4;  кв. 130 вид. 11;13 кв.131 вид. 4-6; кв.128 вид. 6; кв. 129 вид 1;Приморське кв. 390 вид. 4.

2

  Коручка чемерниковидна (орхідея) - Epipactis helleborine

Довгобродівське кв. 114 вид. 4;кв. 124 вид 10; Приморське кв. 390 вид. 4Північне кв.27 вид.7.

3

Козельці українськіTragopogon ucrainicus Artemcz

Північне кв.12 вид.6; кв.25 вид.8;

Гутівське кв. 65 вид. 6; Приморське кв. 390 вид. 4; Довгобродівське кв. 114 вид. 4

4

Зозулині черевички справжні - Cypripedium calceolus L

Північне кв.3 вид. 3-6; Гутівське кв. 42 вид. 7-10; кв.58 вид. 14-20; Дачне кв. 86 вид. 14; кв.101 вид. 15-17-19-25;

Довгобродівське кв. 118 вид. 1; кв. 129 вид. 21; кв. 131 вид 9.

5

Любка дволиста -  Platanthera bifolia

 

Гутівське кв.53 вид. 5-6- 8-11-14;

кв. 57 вид.22-23-30; Довгобродівське кв. 122 вид.1-14; кв. 135 вид. 5,10; кв. 128 вид. 17,18; Північне кв.3 вид. 3-6;

6

Лелека чорний - Ciconia nigra

Довгобродівське лісництво- квартал 137;

Деснянське лісництво – квартал 311

 

Рижим охорони

Охорона видів рослин та тварин занесених до списку рідкісних і зникаючих, на державному рівні забезпечується шляхом заходів:

-                    установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання;

-                    врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня;

-                    системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження за станом популяцій;

-                    пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються.

Наявність на території підприємства рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, враховувати при плануванні і виконанні будь яких лісогосподарських і природоохоронних заходів. Загалом для лісових насаджень, де виявлено рідкісні та зникаючі види флори та фауни,встановлюється режим обмеженого лісокористування.

До визначених заходів спрямованих на збереження рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, а також рослинних угрупувань , щоб при проведенні заходу не порушити природний режим їх існування. В розділі технологічної карти, де описується природоохоронні аспекти проведення заходу, роблять відповідний запис про заходи, які слід вжити для охорони таких видів і угрупувань.

          На території де виявлені характерні житла рідкісних і зникаючих видів забороняється:

-         пошкодження рослинного або грунтового покриву;

-         меліоративні роботи;

-         засмічення та забруднення території;

-         прохідні рубки та суцільні рубання;

-         здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо місць гніздування хижих птахів занесених до Червоної книги України.