•  року
  • --
  • :
  • --
menu

Підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів

Обсяги користування лісом  і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроектовані у відповідності з чинним в лісовому господарстві нормативними документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій.
 У відповідності з чинними законодавчими актами з розрахунку рубок головного користування виключено 18335,1 тис.га (68,1%) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, в т.ч. 2911,9 тис.га (82,7%) стиглих і перестійних насаджень.
Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок складає 76,29 тис.м3 ліквідної деревини або 95,4% від фактичної заготівлі деревини на рік лісовпорядкування і 63,7% від середнього приросту насаджень. Питома вага головного користування від загальної заготівлі деревини становить 27,5%.
В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення. Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за лісогосподарськими вимогами. Крім того, проектується очищення від захаращеності на площі 288,1га із загальним запасом 3,31 тис.м3 .
Фонд лісовідновних рубок в насадженнях, що втрачають захисні функції та інші корисні властивості,складає 189,9 га, загальний запас - 49,01 тис.м3.
Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності підвищить стійкість насаджень, поліпшить їхній санітарний стан, збільшить загальну продуктивність.
Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, поліпшенню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих   функцій лісу.
В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень: сосни і дуба звичайного.
 
 
 
 

Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів

Показники Одиниця вимірювання На рік лісовпорядкування На початок наступного періоду
1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього га 26915,3 27499,3
в т.ч. за групами порід:
- хвойні га 18149,0 18558,2
- твердолистяні га 1712,7 1745,7
- м'яколистяні га 6909,5 7050,0
2. Незімкнуті лісові культури га 743,9 604,2
3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього га 2200,9 1616,9
4. Загальний запас насаджень тис.м3 6551,14 7219,57
5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою ролинністю лісових ділянок - усього м3 243 262
6. Площа стиглих і перестійних деревостанів - усього га 3426,5 5204,5
в т.ч. за групами порід:
- хвойні га 1434,1 2191,9
- твердолистяні га 84,7 177,3
- м'яколистяні га 1907,7 2835,3
7. Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів - усього тис.м3 896,81 1539,96
в т.ч. за групами порід:
- хвойні тис.м3 464,90 812,61
- твердолистяні тис.м3 18,55 48,59
- м'яколистяні тис.м3 413,36 678,76
8. Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га м3 262 296
в т.ч. за групами порід:
- хвойні м3 324 370
- твердолистяні м3 219 274
- м'яколистяні м3 217 239
9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок м3 4,0 4,0
10. Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових ділянок м3 2,9 3,0
в т.ч. по головному користуванню м3 0,8 0,9