•  року
  • --
  • :
  • --
menu

Охорона і захист лісів

Оперативна інформація про загоряння в лісових масивах лісгоспу

ОХОРОНА ЛІСУ

Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду" розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 13).

Розподіл загальної площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас пожежної небезпеки
1 2 3 4 5
Північне 686,1 144,2 874,3 230,6 2,8 1938,0 2,33
Гутівське 328,5 188,6 815,7 416,8 84,4 1834,0 2,85
Дачне 1151,0 150,1 412,8 259,1 6,0 1979,0 1,89
Довгобродівське 254,9 327,5 647,1 611,3 154,2 1995,0 3,04
Хутірське 1028,3 404,7 277,0 174,1 55,9 1940,0 1,87
Центральне 820,2 456,7 449,9 177,7 26,5 1931,0 2,03
Деснянське 821,9 401,7 436,4 238,7 37,3 1936,0 2,10
Приморське 1069,0 204,8 183,7 156,1 96,4 1710,0 1,83
Пірнівське 4025,9 1196,2 1283,7 855,3 157,9 7519,0 1,91
Дубечанське 1518,4 325,9 195,0 98,7 4,0 2142,0 1,47
Новосілківське 1638,8 338,1 231,1 68,6 7,4 2284,0 1,45
Хотянівське 1606,2 308,1 301,0 1009,0 96,7 3321,0 2,66
УСЬОГО 14949,2 4446,6 6107,7 4296,0 729,5 30529,0 2,06
Територія характеризується 2,06 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісовою рослинністю лісових ділянок хвойних молодняків та середньовікових насаджень (50,8%) і відвідування лісу населенням.
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до наземної охорони лісів з авіапатрулювання і розділена на 16 маршрутів. Для своєчасного виявлення та ліквідації лісових пожеж діє  ЛПС, яка обладнана трьома телевізійними системами відеонагяду за лісовими масивами.

Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниці вимірювання Існує Проектується Прийнято 2-ою л/в нарадою Термін виконання
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
1.1. Організація ДПД шт. 13 16 16 щорічно
1.2. Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря шт. 5 5 5 щорічно
1.3. Утримання телевізійної системи нагляду за лісом шт. 3 3 3 щорічно
1.4. Організація зв'язку тис.грн. - 200 200 ревізійний період
1.5. Утримання ЛПС тс.грн. 707 707 707 щорічно
1.6. Проведення навчань з техніки безпеки шт. - 1 1 щорічно
2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні)
2.1. Проведення лекцій з дотримання правил протипожежної безпеки, виступи по місцевому радіо і телебаченню тис.грн. - 100 100 ревізійний період
2.2. Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 80 16 16 щорічно
2.3. Обладнання місць відпочинку шт. 10 16 16 ревізійний період
3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж ( обмежувальні)
3.1. Створення мінералізованих смуг км 450 450 450 щорічно
3.2. Догляд за мінералізованими смугами км 900 900 900 щорічно
3.3. Догляд за протипожежними розривами км 10 10 10 щорічно
4. Лісівничі заходи з підвищення стійкості лісів від пожеж
4.1. очищення деревостанів від захаращення га - 288,1 288,1 2 роки

ЛІСОЗАХИСТ

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати незадовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу  збільшився на 50,14 тис. м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі  372,0 тис.га.

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних "Санітарних правил в лісах України".

Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ою л/в нарадою
1. Лісопатологічне обстеження га 3000 3000
2. Грунтові розкопки ям 210 210
3. Виготовлення штучних гнізд шт. 100 100
4. Обприскування лісових розсадників га 1,0 1,0
5. Нагляд за появою осередків шкідників тис. га 30,5 30,5