•  року
  • --
  • :
  • --
menu

Лісовідновлення та лісорозведення

ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини пустирі), які призначаються для створення лісових насаджень.

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (1664,9 га) потребують лісовідновлення  1331,1 га. Решту площі рекомендується освоїти і перевести в інші категорії лісових ділянок – біополяни і ландшафтні галявини.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі  130,3 га. На всій іншій площі (1198,0 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом, або шляхом сприяння природному поновленню (2,8 га).

Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 5 років.

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийняті наступні:
- для дуба – 6 років;
- інші породи – 5 років

Розподіл невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду за видами відтворення (площа, га)

Показники Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю Зруби ревізійного періоду Разом
рідколісся згарища, загиблі насадження зруби разом головного користування інших суцільних рубок
1. Усього лісових ділянок 4,0 11,8 243,6 259,4 672,6 399,1 1331,1
в тому числі:
1.1. Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу 4,0 5,0 47,5 56,5 61,2 12,6 130,3
із них:
-хвойними породами 3,1 3,0 14,4 20,5 - 12,6 33,1
-м’яколистяними породами 0,9 2,0 33,1 36,0 61,2 - 97,2
1.2. Може бути забезпечено лісовідновлення шляхом сприяння природному поновленню - - - - - 2,8 2,8
із них:
-шляхом збереження підросту - - - - - 2,8 2,8
1.3. Може бути забезпечено лісовідновлення тільки штучним шляхом - усього - 6,8 196,1 202,9 611,4 383,7 1198,0

Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду (площа, га)


Породи, запроектовані для відновлення

Категорії лісових ділянок
Разом
не вкриті лісовою рослинністю лісосіки ревізійного періоду
головного користування інших суцільних рубок
1. Лісові культури
Сосна звичайна 198,9 562,5 400,2 1161,6
Дуб звичайний 4,0 16,1 2,6 23,7
Разом: 202,9 579,6 402,8 1185,3
2. Сприяння природному поновленню
Сосна звичайна - - 2,8 2,8
Разом: - - 2,8 2,8
3. Природне поновлення
Сосна звичайна 20,5 - 14,3 34,8
Вільха чорна 36,0 72,9 0,4 109,3
Разом: 56,5 72,9 14,7 144,1
Усього по лісгоспу:
Сосна звичайна 219,4 562,5 417,3 1199,2
Дуб звичайний 4,0 17,1 2,6 23,7
Вільха чорна 36,0 72,9 0,4 109,3
Разом: 259,4 652,5 420,3 1332,2
На площі 1173,5 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних саджанців. Протягом перших 4-х років за лісовими культурами проектується проведення 10-ти кратного догляду за схемою: 4-3-2-1.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень і лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 12502,9 га або в середньому щорічно 1250,3 га.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 196,0 га або 39,2 га при переведенні на суцільні культури.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 125,9 га або 25,2 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити дворічними сіянцями.

Обсяги переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки будуть становити 737,2га.

ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 309,2 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини, пустирі), з них створення лісових культур запроектовано на площі 60,6 га.
Термін заліснення встановлюється 10 років.

Фонд та проектний обсяг лісорозведення, га

Показники Усього Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення
галявини, пустирі піски яри, круті схили, кар'єри, шахтні відвали інші лісові ділянки
1. Виявлений фонд (запроектовано лісовпорядкуванням) 309,2 309,2 - - -
2. Прийнято 2-ою л/в нарадою 309,2 309,2 - - -
з прийнятих 2-ою л/в нарадою за породами:
1. Лісові культури
Сосна звичайна 56,4 56,4 - - -
Тополя чорна 4,2 4,2 - - -
Разом: 60,6 60,6 - - -
2. Природне поновлення
Сосна звичайна 52,1 52,1 - - -
Вільха чорна 14,9 14,9 - - -
Тополя чорна 181,6 181,6 - - -
Разом: 248,6 248,6 - - -
Усього:
Сосна звичайна 108,5 108,5 - - -
Вільха чорна 14,9 14,9 - - -
Тополя чорна 185,8 185,8 - - -
Разом: 309,2 309,2 - - -