•  року
  • --
  • :
  • --
menu

Коротка довідка підприємства

Історична довідка

ДП “Вищедубечанський лісгосп” розташований в північній частині Київської області на території Вишгородського і Броварського адміністративних районів.
Вищедубечанський лісгосп був організований в 1925 році як Вищедубечанське головне лісництво з чотирма підлісництвами на базі державних лісових дач: Чернинської, Тарасівської і Старосільської.
В період з 1931 по 1935 роки на базі цього лісництва був організований спочатку райлісгосп, а потім ліспромгосп.
В 1936 році на базі ліспромгоспу був організований Вищедубечанський лісгосп в складі Чернинського, Жукинського, Тарасівського (з 1946 року Воропаївського і Старосільського лісництв).
З 1 січня 1960 року Вищедубечанський лісгосп у зв’язку з новою системою організації комплексного господарства і лісозаготівель, реорганізований у Вищедубечанський лісгоспзаг.
В 1969 році із земель, прийнятих від Київської ГЕС на основі наказу по обласному управлінню лісового господарства і лісозаготівель від 19.05.1969 року №129 і листа Міністерства лісового господарства УРСР від 04.12.1968 р. №1-10/5339 “Про створення лісозахисних насаджень” було виділено Приморське лісництво.
В 1971 році, згідно з наказом від 12.10.1971 року №242 по Київському обласному управлінню лісового господарства та лісозаготівель, Приморське лісництво було розформовано. Площа його приєднана до чотирьох раніше існуючих лісництв.
В 1977 році, згідно наказу Мінлісгоспу УРСР від 17.02.1977 року №36-р, на базі прийнятих земель від радгоспів організовано Деснянське лісництво.
Згідно наказу Мінлісгоспу УРСР від 03.11.1983 року №313-р і наказу Київського обласного управління лісового господарства від 23.11.1983 року №385 Деснянське лісництво перейменовано на Пірнівське.
В 1991 році на основі наказу Мінлісгоспу України від 30.10.1991 року №133-р в цілях поліпшення державного управління лісовим господарством України лісгоспзаги реорганізовані в держлісгоспи.
В 1993 році, згідно з наказом по Київському виробничому лісогосподарському об’єднанню “Київліс” від 30.12.1993 року №356 із частини Чернинського, Жукинського і Воропаївського лісництв було організовано Ровжівське лісництво.
Згідно наказу №116 від 07.02.2005 року Держліскомлісгоспу України Вищедубечанський держлісгосп перейменований в Державне підприємство “Вищедубечанське лісове господарство”.

Природно-кліматичні умови

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до південної частини Східного Полісся.
Клімат характеризується помірною континентальністю, відносно м’якою зимою і помірно вологим літом.
Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці.
Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень найбільший вплив мають пізні весняні та ранні осінні заморозки, вітровали і буреломи.
Територія лісгоспу за характером рельєфу є рівниною з нахилом з півночі на південь, де зустрічаються піщані підвищення і заболочені пониження. Ліси лісгоспу відносяться до рівнинних.

Завантажити у форматі:

Кліматичні показники

Найменування показників Одиниці вимірювання Значення Дата
1. Температура повітря:
- середньорічна градус +6,80С
- абсолютна максимальна градус +39,00С
- абсолютна мінімальна градус -34,00С
2. Кількість опадів на рік мм 650
3. Тривалість вегетаційного періоду днів 203
4. Пізні весняні заморозки 18.05.
5. Перші осінні заморозки 01.10.
6. Середня дата замерзання рік 25.12.
7. Середня дата початку паводку 17.03.
8. Сніговий покрив:
- товщина см 25
- час появи 04.12.
- час сходження у лісі 12.03.
9. Глибина промерзання ґрунту см 42
10. Напрям панівних вітрів за сезонами:
- зима румб ПнЗ
- весна румб ПдС
- літо румб ПдС
- осінь румб ПнЗ
11. Середня швидкість панівних вітрів за сезонами:
- зима м/сек 3,3
- весна м/сек 3,9
- літо м/сек 2,1
- осінь м/сек 3,1
12. Відносна вологість повітря % 77
Дані до таблиці взяті з “Основних положень організації і розвитку лісового господарства Київського та по м. Києву ОУЛМГ” (2014 р.).
Переважаючими типами ґрунтів на території лісгоспу є підзолисті ґрунти з різним механічним складом від піщаних до суглинистих. Дернові і болотні ґрунти зосереджені в пониженнях.
Ерозійні процеси на території лісгоспу виявлені слабо.

Завантажити у форматі:

Характеристика рік та водоймищ

Найменування рік та водоймищ Куди впадає ріка Загальна протяжність, км; площа водоймищ, га Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, м
згідно нормативів фактична
Ріки та водоймища, вздовж яких виділена підкатегорія лісів “Лісові ділянки вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів”
р. Дніпро (водосховище) Чорне море 2285,0 3000 3000
р. Десна р. Дніпро 1126,0 3000 3000
За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 13,0% площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 1021,4 га.

Поділ лісів на категорії

Існуючий поділ лісів на категорії (табл. 3.1.1.) проведено згідно Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок (постанова КМ України від 16.05.2007р. №733), постанови КМ України від 18 квітня 2012 року №31 “Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення” та затверджений наказом Державного агентства лісових ресурсів України №188 від 16.06.2010 року за погодженням з Міністерством екології і природних ресурсів. Згідно наказу Київського та по м. Київу ОУЛМГ №117 від 18.09.2009 року затверджено особливо захисні ділянки.

Завантажити у форматі:

Категорії лісів

Категорії лісів Площа за даними лісовпорядкування
га %
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – разом 4420,2 14,5
в тому числі:
Заказники 4420,2 14,5
Рекреаційно-оздоровчі ліси - разом 25373,2 83,1
в тому числі:
Ліси у межах населених пунктів 204,2 0,7
Лісопаркова частина лісів зелених зон 15234,7 49,9
Лісогосподарська частина лісів зелених зон 9934,3 32,5
Експлуатаційні ліси 735,6 2,4
Всього по лісгоспу: 30529,0 100,0
Згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України №188 від 16.06.2010 року площа лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення складала 1258,5 га, рекреаційно-оздоровчих лісів 27275,5 га і експлуатаційних лісів 2144,0 га.
Збільшення площі лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення на 3161,7 га відбулося за рахунок виділення ландшафтного заказника місцевого значення “Чернинський”, відповідно зменшились площа рекреаційно-оздоровчих та експлуатаційних лісів.
Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському призначенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу.

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами віку у %


  

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами у %