•  року
  • --
  • :
  • --
menu

Реформи на підприємстві

ДП "Вищедубечанський лісгосп" стало "пілотним"проектом переформатування орагнізації роботи за "польским зразком"

Як відомо, світова фінансова криза 1998-99 років сильно вдарила і по економіці України і у2000 роках лісова галузь як і більшість галузей української економіки переживала нелегкі часи, і вкрай гостре відчувалась необхідність проведення реформ. Зважаючи на те, що найбільш схожою за історією лісоуправління, обсягами лісових ресурсів наближеною до України була саме Польша, активно почали вивчати саме польські методи ведення лісового господарства, особливо щодо структури, чисельності, функцій, джерел фінансування, планування та контролю в лісовому господарств та й загалом даний досвід реформування лісової галузі, якої вважають одним із найкращих у Європі. 

Так, адміністративна реформа лісової галузі в Польщі, зокрема, система управління лісами на місцях полягала у поступовому виведенні робітничих посад за межі організації в ранг приватних вільнонайманих працівників, часткову підрядну систему виконання лісогосподарських робіт. 
Розуміючи термінову необхідність виведення підприємства із економічної скрути, взявши за основу даний досвід, заручившись підтримкою трудового колективу, директор ДП «Вищедубечанський лісгосп» Михайло Головецький одним із перших долучився до проведення реформ, використовуючи досить прогресивний «Польський метод управління лісами» і наше підприємство ввійшло (за наказом ще тоді діючого Державного комітету лісового господарства) у число пілотних підприємств України. І до речі, ДП «Вищедубечанський лісгосп» так і залишилось наразі єдиним підприємством у Київські області, яке працює за «польським зразком». 
Так, у 2005 році ДП «Вищедубечанський лісгосп» розпочав перехід на польський метод розвитку лісового господарства. Введення нових форм і методів в систему організації праці було нелегким і достатньо болючим, оскільки полягало не тільки у значних змінах у структурному плані, а й і в ротації кадрів, відбулися звільнення. Впровадження польського методу роботи ускладнювалось відсутністю спрощеної системи оподаткування людей, які проводять лісогосподарські роботи та чіткої законодавчої бази в Україні. 
Активний період реформування припав на 2009-2010роки, коли внаслідок організації лісгоспу всі виробничі цехи на території підприємства увійшли в єдиний лісопромисловий комплекс, що відчутно підвищило ефективність виробництва, перезакріплено загальну кількість лісових угідь за лісництвами, а інші розформовано чи створено нові. В ході реформ та ряду переформатувань і сформувалось сучасне, потужне ДП «Вищедубечанське лісове господарство», яке на сьогодні складається з 15 лісництв, лісопромислового комплексу, який об’єднав в собі цех переробки з усіма необхідними службами, лісопожежну станцію та адмінуправління. Кожне лісництво на даний час має приблизно по 2 тис.га площі, в штаті кожного лісництва є лише лісничий та помічник, на яких покладено всі функції лісництва. Всі роботи, окрім виконання функцій з охорони лісу, проводяться на умовах надання послуг найманими бригадами. При такій організації роботи виробничі підрозділи більш злагоджено працюють, і враховуючи те, що при загальній площі земель лісового фонду в 30676 га площа, що вкрита лісом становить 27016 га і фактична чисельність працівників становить всього 91 чоловік (разом з адмінуправліням), наш лісгосп в повній мірі, своєчасно виконує всі покладені державою завдання, обов’язки та заплановані обсяги. Умови праці є досить комфортними, хоча і нелегкими, майже кожний працівник виконує та контролює по декілька додаткових, крім своїх основних робочих функцій, однак це є достатньо комфортними, оскільки такий принцип роботи призводить не тільки до збільшення конкуренції, а й до підвищення персональної відповідальності кожного працівника лісництва за виконану роботу, а відтак і до продуктивності праці, що призводить до суттєвого збільшення можливого заробітку, і в подальшому до отримання конкурентної заробітної плати. 
Такий метод роботи дав можливість акумулювати кошти і за їх рахунок покращити матеріально-технічну базу підприємства, впровадити новітні технології. Завдяки проведеним реформам намітилась стійка тенденція інвестицій у розвиток виробничої та соціальної сфери, зростанням продуктивності праці та середньої заробітної плати працівників, і середній розмір якої становить близько 25.000 грн. (1 квартал 2019 року).
Крім того, вищевказаних позитивних зрушень не можливо залишити осторонь той, факт, що виконання ряду робіт найманими бригадами дає поштовх для розвитку малого підприємництва, конкуренція сприяє підвищенню якості наданих послуг та із залученням до робіт місцевого сільського населення створюються робочі місця. 
Вцілому, трудовий колектив ДП «Вищедубечанське лісове господарство» задоволений проведеним переформатуванням системи роботи, працює в режимі прогресу, динамічно нарощуючи виробництво, такий метод організації роботи у лісовому господарстві посприяв 

 досягненню високих економічних результатів та підняття професії лісника на новий рівень.