•  року
  • --
  • :
  • --
menu

Державне підприємство «Вищедубечанське лісове господарство » успішно пройшло основний наглядовий аудит та у січні 2020 року  отримало міжнародний сертифікат за системою FSC (Forest Stewardship Council) (license code FCS-C154883).

Даний сертифікат підтверджує відповідність діяльності підприємства до встановлених міжнародних стандартів і критеріїв щодо управління лісами та здійснення лісокористування на засадах сталого розвитку.

Даний сертифікат надається лише за результатами тривалої клопіткої роботи аудиторів в процесі якої оцінюється повний комплекс лісогосподарських робіт, заходів і управлінських рішень від посадки лісу і до заготівлі деревини. Під час аудиту велика увага приділяється модернізації виробничого процесу, підвищенню ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами, тощо. Процес сертифікації відбувається за умов відкритості та прозорості через постійне інформування та взаємодію з громадськістю, місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами.

Отриманий сертифікат – це спільне досягнення колективу ДП «Вищедубечанського лісового господарства», що виводить роботу господарства на якісно новий рівень, підвищує імідж підприємства на міжнародному рівні, а також зобов’язує дотримуватись встановлених вимог та вдосконалювати і розвивати систему ведення лісового господарства у майбутньому.

Декларація про дотримання Принципів та Критеріїв лісової сертифікації ДП «Вищедубечанське лісове господарство»

Державне підприємство «Вищедубечанське лісове господарство» підпорядковане Київському обласному та по м. Києву управлінню лісового та мисливського господарства.

           Поштова адреса лісгоспу: 07342, в. Київська1, с.Пірнове Вишгородського р-ну Київська область, (050) 370-00-79.

 

           Визнаючи, що метою лісової сертифікації є забезпечення економічно ефективного, економічно збалансованого і соціально відповідального ведення лісового господарства на основі міжнародних стандартів FSC.

           Колектив підприємства усвідомлює сучасні вимоги до лісового господарства, яке повинно здійснюватись з метою задоволення матеріальних та духовних потреб теперішніх і майбутніх поколінь без зниження еколого- економічного потенціалу.

           Дотримуючись норм Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд», «Про національну екологічну мережу», міжнародних конвенцій, нормативно-правових актів України з питань ведення лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища.

            Керуючись нормами Лісового кодексу України, зокрема статею 56 «Лісова сертифікація».

              Визнаючи: необхідність збереження біорізноманіття в лісах, середовища існування видів тварин і рослин, які є рідкісними та знаходяться під загрозою знищення, дотримання інтересів працівників лісового господарства і членів їх сімей, місцевих громад, сталого економічного розвитку підприємства і лісових територій ДП «Вищедубечанський лісгосп» бере на себе зобов’язання дотримуватись всіх принципів  і критеріїв сертифікації лісів за системою FSC.

 

Директор лісгоспу                                                              Головецький М.П.

Політика ДП "Вищедубечанський лісгосп"

Права та обовязки місцевих громад, органів місцевого самоврядування на території діяльності ДП "Вищедубечансьий лісгосп"