•  року
  • --
  • :
  • --
menu
  • сертифікат Vyshchedubechanske Forestry.pdfФілія "Вищедубечанське лісове господарство" ДП "Ліси України" як правонаступник ДП «Вищедубечанське лісове господарство » успішно пройшла основний наглядовий аудит та отримало міжнародний сертифікат за системою FSC (Forest Stewardship Council) . Даний сертифікат підтверджує відповідність діяльності підприємства до встановлених міжнародних стандартів і критеріїв щодо управління лісами та здійснення лісокористування на засадах сталого розвитку. Даний сертифікат надається лише за результатами тривалої клопіткої роботи аудиторів в процесі якої оцінюється повний комплекс лісогосподарських робіт, заходів і управлінських рішень від посадки лісу і до заготівлі деревини. Під час аудиту велика увага приділяється модернізації виробничого процесу, підвищенню ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами, тощо. Процес сертифікації відбувається за умов відкритості та прозорості через постійне інформування та взаємодію з громадськістю, місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами. Отриманий сертифікат – це спільне досягнення колективу, що виводить роботу господарства на якісно новий рівень, підвищує імідж підприємства на міжнародному рівні, а також зобов’язує дотримуватись встановлених вимог та вдосконалювати і розвивати систему ведення лісового господарства у майбутньому.

Політика Філії "Вищедубечанське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Права та обовязки місцевих громад, органів місцевого самоврядування на території діяльності філії "Вищедубечанське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Програма навчання працівників та підрядників філії "Вищедубечанське лісове господарство" ДП "Ліси України" щодо збереження існування рідкисних видів рослин та тварин