•  року
  • --
  • :
  • --
menu

про порядок розгляду письмових звернень громадян та розгляду заяв/скарг мiсцевого населення щодо компенсацii втрат,збиткiв,завданих дiями/бездiяльнiстю Фiлiя "Вищедубечанське лiсове господарство" ДП "Ліси України"